اخبار-رئیس اتحادیه طلا و جواهر شمیرانات اعلام کرد:  اجرای نادرست مالیات برارزش افزوده لطمات شدیدی را به صنف طلا و جواهر وارد کرده است

رئیس اتحادیه طلا و جواهر شمیرانات اعلام کرد: اجرای نادرست مالیات برارزش افزوده لطمات شدیدی را به صنف طلا و جواهر وارد کرده است

سایت طلا : رئیس اتحادیه طلا و جواهر شمیرانات با بیان لطمات زیادی که صنف طلا و جواهر از قانون مالیات برارزش افزوده متحمل شده است بر تسریع در اصلاح این قانون تأکید کرد.     کیومرث ادامه مطلب ←