اخبار-   در جلسه غیرعلنی مجلس مطرح شد؛   نظر ظریف درمورد عدم توافق/اطمینان به نمایندگان در رعایت خطوط قرمز

در جلسه غیرعلنی مجلس مطرح شد؛ نظر ظریف درمورد عدم توافق/اطمینان به نمایندگان در رعایت خطوط قرمز

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، گفت: وزیر امور خارجه به نمایندگان اطمینان داد که خطوط قرمز را در مذاکرات رعایت می کنند و در صورت عدم توافق نیز آسمان به زمین نمی‌رسد. جبار ادامه مطلب ←